รร.วิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

UploadImage

โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

 เปิดรับสมัครนักเรียนการโรงแรม รุ่นที่ 21/2


โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล (โอแฮป) เปิด รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาการโรงแรมสำหรับผู้ที่สำเร็จการ ศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปหรือเทียบเท่า อายุ 17-25 ปี ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

 ..หลักสูตร 6 เดือน (24สัปดาห์)..

 1. สาขาวิชาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า

 2. สาขาวิชาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง

โดยเน้นการฝึกภาคปฏิบัติอย่างถูกวิธีที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสามารถที่จะปฏิบัติงานจริงได้ทันทีหลังจาก เรียนจบ อีกทั้งเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ

 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2439 2258, 0-2659 0380-1,

  e-mail: mobkk-ohap@mohg.com  www.ohap.ac.th