รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ปี55


UploadImage

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เปิดรับสมัครแล้วนะคะ น้องๆ ที่สนใจสามารถเข้าไปที่ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญา ตรี หลักสูตร 4 ปี,5 ปี (รับวุฒิ ม.6/ปวช.)ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ปีการศึกษา 2555

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6 , ปวช.) ประจำปีการศึกษา  2555
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เข้าร่วมโครงการระบบรับสมัครสอบตรงประกอบไปด้วย
1.           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2.           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
4.           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5.           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6.           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
7.           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8.           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9.           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

**รับสมัครตั้งแต่วันที่  15 ธันวาคม 2554 -29 กุมภาพันธ์ 2555
**สอบข้อเขียนวันที่ 17-18  มีนาคม 2555


โทรศัพท์เพื่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครสอบตรง ป.ตรี (รับวุฒิ ม.6/ปวช.)
กรุณาติดต่อในเวลาราชการ : เวลา 8.30 น. – 16.30 น.

         
         - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. ธัญบุรี
           โทร 090-551-1880,090-551-1882,090-551-1883, 090-551-1885,090-551-1886
 
         - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. ล้านนา
           โทร.053-921444 ต่อ 1234,1232
 
         - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. รัตนโกสินทร์
           โทร. 02-8894585 -7 ต่อ 5109
 
         - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. พระนคร
           โทร. 02-2819009 ต่อ 6301-4
 
         - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. กรุงเทพ
           โทร. 02-2879625 ต่อ 2123,2124
 
         - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. สุวรรณภูมิ
           โทร. 035-709103
 
         - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. ตะวันออก
           โทร. 038-358137 ต่อ 8104,8105,8106 หรือ 081-9821881
 
         - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร. อีสาน
           โทร. 044-233000 ต่อ 2750-2755 , 0-4423-3067


ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ http://203.158.253.234/info/#


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น