รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

UploadImage

         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
 คณะเภสัชศาสตร์เปิดรับตรง นักศึกษาหลักสูตร
 - เภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ.) หลักสูตร 6 ปี
 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2555
 


ผู้สนใจกรุณาติดต่อศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา โทร 0-2577-1033, 0-2577-1044,
0-2577-1055 โทรสาร 0-2577-1006
 หรือติดต่อคณะเภสัชศาสตร์ โทร 0-2577-1028 ต่อ 373 ตั้งแต่บัดนี้-13 มกราคม 2555
 http://pharmacy.eau.ac.th/index.php?menu=news_1

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น