คณบดี นิสิตจี้เดินหน้าโครงการครูพันธุ์ใหม่

UploadImage 

นิสิต หนุนโครงการครูพันธุ์ใหม่ พร้อมจี้ ศธ. ให้ดำเนินโครงการต่อไปแม้ว่าจะไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ก็ตาม

          นายศิริชัย กาญจนวาสี คณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่ม 16 มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ยืนยันจะไม่พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่โดยให้ เหตุผลว่าไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ว่าตนไม่อยากให้ผู้บริหารระดับนโยบาย มาตั้งแง่กับโครงการครูพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่ดี และควรต้องดำเนินการจนจบกระบวนการ หรือหากต้องการจะยกเลิกควรประกาศให้ชัดเจนพร้อมทั้งบอกเหตุผลและความจำเป็น เพื่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบและปฏิบัติซึ่งเร็วๆนี้ตนจะ นัดประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่ม 16 มหาวิทยาลัยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและดูท่าทีของแต่ละสถาบันเกี่ยวกับการ ผลิตครูในอนาคตพร้อมทั้งจะนำข้อมูลที่มีการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตครูมาหารือ ด้วยจากนั้นจะสรุปผลวิจัยเพื่อนำเสนอต่อนายวรวัจน์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจการผลิตครูในอนาคต

          ด้าน น.ส.ปฎาชมัยทองชุมนุม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าตนและเพื่อนรอด้วยความกังวลว่ารัฐบาลนี้จะดำเนินโครงการผลิตครู พันธุ์ใหม่ต่อหรือไม่แต่หวังว่าโครงการดีๆ จะได้รับการสานต่อโดยไม่เอาเงื่อนไขทางการเมืองที่ว่าไม่ใช่นโยบายแล้วจะมา ยกเลิกโครงการทั้งที่เป็นประโยชน์ รวมถึงนายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่าหากจะยกเลิกโครงการหรือคิดจะทำโครงการอะไรใหม่ขอให้ไปเริ่มกับเด็ก ที่เข้าเรียนใหม่ส่วนเด็กที่ค้างอยู่ในโครงการให้ดำเนินการให้เสร็จไปก่อน เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาแต่ตนเห็นว่าโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ดีอยู่แล้วน่าจะ มีการสานต่อ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น