รับตรง เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

UploadImage

         รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เริ่มรับสมัคร วันที่ 3 มกราคม 2554 - 7 มีนาคม 2554


สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 043-63162
หรือที่ http://web.kku.ac.th/tbc_md/main/index.php


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น