ทุนเรียนต่อป.โท ฝึกอบรม ประเทศเบลเยี่ยม

UploadImage

คณะกรรมการมหาวิทยาลัยนานาชาติประเทศเบลเยียม (VLIR) เป็นตัวแทนของรัฐบาลเบลเยียมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยในประเทศประกาศมอบทุนการศึกษา VLIR-UOS Scholarships ประจำปี 2012

          ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มอบให้กับนักศึกษาจากแอฟริกาละตินอเมริกา และเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 1-4 เดือนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเจ้าภาพ ณ ประเทศเบลเยียมโดยมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

          มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเจ้าภาพประกอบด้วย Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent และ Vrije Universiteit Brussel

หลักสูตรที่ให้ทุน
International Master Programmes (2012-2013)
          - Master of Science in Development Evaluation and Management
          - Master of Science in Globalisation and Development
          - Master of Science in Governance and Development
          - Master of Science in Human Settlements
International Master Programmes (2012-2014)
          - Master of Science in Aquaculture
          - Master of Science in Biology – Specialisation Human Ecology
          - Master of Science in Statistics - Specialisation Biostatistics
          - Master of Science in Environmental Sanitation
          - Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management (Oceans & Lakes)
          - Master of Science in Molecular Biology (IPMB)
          - Master of Science in Nematology
          - Master of Science in Nutrition and Rural Development
          - Master of Science in Physical Land Resources
          - Master of Science in Food Technology
          - Master of Science in Water Resources Engineering
International Training Programmes (ระยะเวลา 1 ปี)
          - AudioVisual Learning Materials – Media and Learning Unit (AVLM)
          - Beekeeping for Poverty Alleviation
          - International Training Programme in Food Safety, Quality Assurance Systems and Risk Analysis
          - Human Rights for Development
          - Technology for Integrated Water Management

เงื่อนไขการสมัคร
- เป็นพลเมืองในประเทศแถบแอฟริกา ละตินอเมริกา หรือเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย (ไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศเดียวกันกับประเทศที่อยู่อาศัยและสัญชาติแต่ต้อง อาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งระหว่างกระบวนการสมัคร)
- อายุไม่เกิน 40 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาโท หรืออายุไม่เกิน 45 ปีสำหรับหลักสูตรฝึกอบรม
- มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- ผู้สมัครหลักสูตรการฝึกอบรม ต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่จำเป็นสำหรับการสมัครหลักสูตรปริญญาโทแต่จะเป็น คุณสมบัติที่ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่เคยสมัครรับทุนนี้มาก่อน และไม่เคยได้รับทุนระดับปริญญาโทจากรัฐบาลเบลเยียม

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เรียนมหาวิทยาลัยที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ปีหรือเทียบเท่า
- ผลสอบ TOEFL 550 (79 จากข้อสอบอินเตอร์เน็ต) หรือ IELTS 6.5

ช่วงเวลาการรับสมัคร
          หลักสูตรปริญญาโทภายในเดือนมกราคมส่วนหลักสูตรฝึกอบรมสามารถตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ของแต่ละหลักสูตร

ผู้สนใจสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครได้ในเว็บไซต์ของหลักสูตรที่  www.scholarships.vliruos.be และติดต่อขอสมัครพร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังมหาวิทยาลัยเจ้าภาพโดยตรง