นิติ จุฬาฯ เปิดศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

 UploadImage

นิติ จุฬาฯ เปิด “ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน” ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อแนะกฎหมายช่วยประชาชนพร้อมแนะวิธีปฏิบัติเพื่อรับเงินประกันหลังน้ำลด รวมถึงข้อกฎหมายทั่วไป

         ศ.ดร.ศักดา  ธนิตกุล  คณบดีคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวว่า    ในช่วงวิกฤติน้ำท่วมครั้งใหญ่นี้  ทางคณะฯเปิด  “ศูนย์กฎหมายเพื่อประชน”  ตอบคำถาม และ   ให้คำปรึกษา แนะนำกฎหมายช่วยประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่ประสบอุทกภัย  พร้อมแนะนำวิธีปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อรับเงินประกันได้อย่างรวดเร็ว หลังน้ำลด   โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00 - 16.00น.  สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066หรือโทรสาร 0-2218-2017ต่อ 520, อีเมล์  legalaidcenter@yahoo.com  และ  www.law.chula.ac.th   นอกจากบริการผ่านทางฮอตไลน์แล้ว ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน” เปิดบริการ ให้ประชาชนสามารถเดินทางไปสอบถามปัญหาได้ด้วยตนเอง ที่ ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน ชั้น 8อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

        คณบดี กล่าวเสริมว่า “คณะฯ  มีความตั้งใจให้ ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน”   เป็นที่พึ่งด้านกฎหมายให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์และได้รับความรู้  เพื่อรับทราบสิทธิ และหน้าที่  ที่ตัวเองพึงมีและพึงได้รับ   โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติอุทกภัยครั้งนี้  จึงขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าไปรับคำปรึกษา และใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ   รวมถึง ประชาชนที่ต้องการปรึกษาข้อกฎหมายอื่นๆ  สามารถไปใช้บริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  คณะฯ มีความยินดี และมีความพร้อมในการให้บริการ”
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น