รับตรงจุฬาฯ ผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านฟุตบอล

UploadImage

สำหรับน้องที่ๆเป็นนักกีฬาฟุตบอล  ไม่ควรพลาดโครงการนี้  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับนักศึกษาในโครงการผู้มีความสามารดีเด่นระดับชาติทางกีฬาฟุตบอล โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)  เปิดรับสมัครวันที่ 18-22 ธันวาคม 2554

คณะ/สาขาที่เปิดรับ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  หรือคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
 

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 18-22 ธันวาคม 2554

ทดสอบวิชาการ และทักษะทางด้านฟุตบอล  4 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 มกราคม 2555


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริหารงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-2180209-10
http://www.admissions.chula.ac.th