รับตรง โครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มศว 55

UploadImage

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในชันปีที่ 1 สาขาวิชาประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตร 5 ปีโครงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555 ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการ

คุณสมบัติ
1 มีสัญชาติไทยและบิดาหรือมาราดมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน ตนเอง อพป  ยกเว้นอำเภอเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับจนถึงวันสมัคร
2 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6  ( ไม่รับผู้ที่สอบเทียบ หรือ ผู้จบการศึกษาชั้น ม.6 แล้ว ) และต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75   รวม 5 ภาคการศึกษา

จำนวนรับทั้งสิ้น 45 คน 

กำหนดการ
รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวามคม - 11 มกราคม 2555
สอบข้อเขียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศผลสอบ วันที่ 22 มีนาคม 2555
 

หรือดูเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.swu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น