อาชีวะหนักใจเป้ารับนศ.เพิ่มสัดส่วน 60:40 ทำยาก


          นางบุญรื่น ศรีธเรศ รมช.ศึกษาธิการกล่าวถึงการกำหนดเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาที่จะมีการปรับสัด ส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับสายสามัญจาก40:60 เป็น 60:40 ภายในปี 2561 ว่า เชื่อว่าต่อไปเด็กจะหันมาเรียนสายอาชีพมากขึ้นเพราะค่านิยมของคนได้เปลี่ยน ไปมากแล้วจากเมื่อก่อนที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกเรียนสายสามัญเพื่อเป็นข้า ราชการแต่ปัจจุบันมีอาชีพที่หลากหลายมากขึ้นประกอบกับ รัฐบาลปัจจุบันและกระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายเรียนเพื่อการมีงานทำและมีการ ส่งเสริมให้เด็กเรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้นแต่ทั้งนี้จะต้องมีการแนะแนวนัก เรียนและทำความเข้าใจกับพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อปรับค่านิยมด้วย

          ด้านดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่าหากดูจากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาอยู่ที่ 38-39 ยังไม่ถึง 40 ดังนั้นหากจะทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ 60:40 จะต้องมีมาตรการส่งเสริมอย่างเข้มข้นเช่น สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องจัดการศึกษานอกที่ตั้งมาก ๆ มิฉะนั้นก็คงเป็นไปได้ยากอย่างไรก็ตามสำหรับการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ยังไม่ได้ระบุจำนวนรับนักศึกษาออกมา เป็นตัวเลขที่ชัดเจนแต่จะรับตามศักยภาพที่จะสามารถรับได้โดยเน้นการให้โควตา เด็กที่อยากเรียนและเรียนตามความถนัด.
ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น