สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาสามัญ 7 วิชา

สทศ. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาสามัญ 7 วิชา วันที่ 7 ธันวาคม 2554 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป น้องๆ สามารถ พิมพ์บัตรแสดงเลขที่นั่งสอบ ได้ที่
 

มีปัญหาหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35-36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์: 0-2217-3800 โทรสาร: 0-2219-2996  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8:00 - 19:00 น.