กำหนดการสอบ โครงการจิตอาสา มธ.

UploadImage

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ กำหนดการใหม่ของโครงการนักกีฬาช้างเผือก, โครงการนักศึกษาพิการ และโครงการนักเรียนจิตอาสาและประชาธิปไตย  โดยมีกำหนดการดังนี้คะ

โครงการนักกีฬาช้างเผือกและโครงการรักศึกษาพิการ
วันสอบข้อเขียนและทักษะการกีฬา    4-5 กุมภาพันธ์ 2555
วันประกาศผลสอบข้อเขียน  10 กุมภาพันธ์ 2555
วันสอบสัมภาษณ์   26 กุมภาพันธ์ 2555
วันประกาศผลรอบสุดท้าย 6 มีนาคม 2555
วันรายงานตัวยืนยันสิทธิ์   4-9 มีนาคม 2555

 
 
โครงการนักเรียนจิตอาสาและประชาธิปไตย
วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย 6 มกราคม 2555
ค่ายกิจกรรมอาสา     14-15 มกราคม 2555
วันประกาศผลรอบสุดท้าย  10 กุมภาพันธ์ 2555

 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 02-564-4440-79 ต่อ 1603-1606
 หรือ  0-2986-9086 ต่อ 120
http://www.reg.tu.ac.th