ขยายเวลารับสมัคร โครงการพยาบาลเพื่อชุมชนฯ มช.

UploadImage

จากการเลื่อนสอบ GAT /PAT ครั้งที่ 1/2555  ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกในโครงการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2555  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงทำให้กำหนดการต่างๆต้องเปลี่ยนแปลง และขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555  โดยมีรายละเอียดกำหนดการรับสมัครใหม่ดังนี้ ค่ะ

กำหนดการใหม่
รับสมัคร ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  14 กุมภาพันธ์ 2555
ตรวจสุขภาพ 16  กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2555            
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 28 กุมภาพันธ์ 2555

น้องๆที่สนใจสมัครโครงการนี้ ต้องมีคะแนนสอบ GAT  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 และมีคะแนน PAT 2  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 นะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยกิจการนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Tel. 053-945029
http://www.nurse.cmu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น