โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล.

UploadImage


มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ซึ่งเปิดรับน้องๆทั้งสายวิทย์ และสายศิลป์คำนวณ คะ

คุณสมบัติ  :
นักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จะต้องมี GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
นักเรียนแผนการเรียนอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) จะต้องมีGPAX ไม่น้อยกว่า 2.50

กำหนดการ
สมัครออนไลน์ถึง วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก13 มกราคม 2555
การสอบสัมภาษณ์  27 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  3 กุมภาพันธ์ 2555


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333หมู่ที่ 1ต.ท่าสุด  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6103-4
โทรสาร  0-5391-6107     
email: admission@mfu.ac.th
http://www.admission.mfu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น