รับตรง โครงการActive Recruitment พระจอมเกล้าธนบุรี

UploadImage

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของปีการศึกษา 2555 เพื่อที่จะได้นักศึกษาที่มีความสนใจศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น พิเศษ คณะฯจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนสมัครเพื่อคัดสรรเข้าศึกษาต่อในระบบ Active Recruitment ซึ่งเป็นช่องทางสำหรับนักเรียนที่สนใจและมีผลงานโดดเด่นทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าศึกษาในคณะฯในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาไทย)

เกณฑ์การรับนักศึกษา
1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- สายวิทย์-คณิตสามารถสมัครได้ทั้ง 2 หลักสูตร
- สายศิลป์-คำนวณสามารถสมัครได้เฉพาะหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น
2. มีความสนใจเป็นพิเศษในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้สำหรับผู้สมัครหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิธีการสมัคร
ส่งประวัติส่วนตัว, ผลการเรียน 4 ภาคการศึกษาและผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์มาที่
sitnewsletter@sit.kmutt.ac.th และสามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ได้จากเว็บไซต์
ของคณะฯhttp://www.sit.kmutt.ac.th

กำหนดการ

- ส่งเอกสารการสมัครตั้งแต่วันนี้- วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555


** ทั้งนี้กำหนดการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ 0-2470-9887 หรือ E-mail: sitnewsletter@sit.kmutt.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น