รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ลาดกระบัง

UploadImage

         สำหรับน้องๆ ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจาก คะแนนผลการเรียน  และการสอบถาคปฏิบัติ ตามที่แต่ละคณะและสาขากำหนด  และที่สำคัญคือการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงานทางด้านกีฬาค่ะ


กำหนดการ
- เปิดรับสมัครบัดนี้ – 20 มกราคม 2555 
- สอบภาคปฏิบัติ 17 กุมภาพันธ์ 2555
- สอบสัมภาษณ์ 21 กุมภาพันธ์ 2555
- ประกาศผลสอบ  28 กุมภาพันธ์ 2555
 
 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 2 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 3หมู่ 2ถนนฉลองกรุง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
งานรับเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์ ปริญญาตรี โทร. 0 2329 8000-8099ต่อ 3201 - 3205 [สายตรง 0 2329 8203]
โทรสาร 02-329-8204
เว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น