ทปอ.เปลี่ยนวันเปิดเทอมให้ตรงกับสากลเริ่มปี 57

ที่ประชุมอธิการบดีมีมติเปลี่ยนวันเปิดเทอมมหาวิทยาลัยให้ตรงกับสากลเริ่มปี 57 แต่บางมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมจะเริ่มเปลี่ยนทันทีปีการศึกษา 255
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ มีการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) โดย ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธาน ทปอ. เปิดเผยว่า ทปอ.มีมติปรับเวลาการเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากลในช่วงเดือนสิงหาคม –กันยายน  โดยในปีการศึกษา 2555 บางมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมได้ปรับเปลี่ยนเวลาเปิดภาคเรียนไปแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นต้น ส่วนปีการศึกษา 2556 ทปอ.ขอความร่วมมือให้ทุกมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่มีความพร้อมเปลี่ยนเวลาเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล ส่วนมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้งหมด 27 แห่ง จะเปลี่ยนวันเปิดเทอม ให้ตรงกับสากลพร้อมกันทั้งหมดในปีการศึกษา 2557
ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อว่า ในระหว่างปี 2556 ทปอ.จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาผลกระทบในเชิงสังคม เช่น กรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า หากเปิดเรียนช่วงหน้าร้อน หรือตรงกับช่วงเทศกาลสำคัญอย่างประเพณีสงกรานต์ จะทำให้นักศึกษาไม่อยากมาเรียน นอกจากนี้ ทปอ.จะหารือกับหน่วยงานที่จะได้รับผลกระทบไม่ว่า จะเป็นที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมทั้งสภาวิชาชีพต่าง ๆ ด้วย
“ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางฟื้นฟูหลังอุทกภัย อาทิ การฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมที่ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าไปศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา การดูแลทางสาธารณสุข ปรับปรุงสภาพจิตใจของผู้คนที่มีความเครียดอาจนำไปสู่ปัญหาการฆ่าตัวตายได้ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน แต่อย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ที่น่าเป็นห่วง คือ ขณะนี้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบถึงล้มละลาย จึงไม่สามารถส่งลูกให้เรียนต่อได้ ทปอ.จำเป็ต้องหามาตรการต่างๆมาช่วยนักเรียนที่จบ ม.6 เช่น จัดหาทุนการศึกษา หางานให้ทำ  ลดหย่อนค่าเล่าเรียนไปจนถึงให้เรียนฟรี เป็นต้น นอกจากนั้นที่ประชุมยังมีมติ แต่งตั้ง รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธาน ทปอ.คนใหม่แทนตนที่จะหมดวาระในวันที่ 31 ธ.ค.นี้
ด้าน รศ.ดร.สมคิด กล่าวว่า จะสานต่อเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการเดินหน้าเปลี่ยนวันเปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล แต่ไม่อยากให้คิดว่าเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี เพราะผลประโยชน์แท้จริง คือตัวนักศึกษาเอง และการปรับครั้งนี้ ไม่ใช่ปรับให้ตรงกับอาเซียนเท่านั้น แต่ยังปรับให้ตรงกับประเทศแถบยุโรปด้วย
“ ปกติจะปิดเดือน มี.ค.และเปิดเดือน พ.ค. แต่ในช่วงปรับเปลี่ยนไปเปิดในเดือน ส.ค. จะทำให้หลายฝ่ายกังวลเพราะปิดเรียนนานขึ้น ซึ่งจะมีการแก้ปัญหาโดยอาจจะให้มหาวิทยาลัยเปิดอบรม เข้าค่าย หรือ สอนปรับวิชาพื้นฐานให้เด็กไปก่อน” รศ.ดร.สมคิด กล่าว