รับตรงคณะเกษตร มช.ปี56

มาแล้ว!! โครงกาารรับตรงสำหรับน้องๆม. 5  ที่สนใจศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2556


โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร
คุณสมบัติ : มีGPAX 4 ภาคเรียน (ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศษสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
คุณสมบัติ : เป็นบุตร หรือทายาทเกษตรกร มีGPAX 4 ภาคเรียน (ม.4-5) ไม่ต่ำกว่า 2.00 และ GPA กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศษสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00


กำหนดการ
รับสมัครวันที่ 1 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 30 มีนาคม 2555
สอบข้อเขียน : 06 พฤษภาคม 2555
ประกาศผลสอบข้อเขียน : 01 มิถุนายน 2555
สอบสัมภาษณ์ : 16 มิถุนายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน : 09 กรกฎาคม 2555


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4009  
http://www.agri.cmu.ac.th/