ทวงถามทุน"ครูพันธุ์ใหม่"ส่อลอกคราบเปลี่ยนชื่อแซ่มติที่ประชุม ส.ค.ศ.ท. เตรียมทวงถามความคืบหน้าดำเนินการทุนครูพันธุ์ใหม่ จาก "วรวัจน์" หลังต้องคอยตอบคำถาม นิสิต/นศ.มานาน ขณะที่ประธาน ส.ค.ศ.ท.ยันไม่ติดใจหากเปลี่ยนชื่อโครงการ แต่ขอให้ยึดวัตถุประสงค์ที่เน้นผลิตครูคุณภาพ

          รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ส.ค.ศ.ท. เมื่อเร็วๆ นี้ได้รับทราบปัญหากรณีการจัดสรรทุนครูพันธุ์ใหม่ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2552โดยการให้ทุน 2  ประเภท ได้แก่ 1. ให้ทุนการศึกษาและอัตราบรรจุและ 2. ให้อัตราบรรจุ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาทุนครูพันธุ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทุนที่ให้แก่นิสิต/นักศึกษาครูที่กำลังเรียนชั้นปีที่ 4และนิสิต/นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทำให้ทางสถาบันต่างๆต้องคอยตอบคำถามนิสิต/นักศึกษาตลอดเวลา และหากยังไม่มีคำตอบนิสิต/นักศึกษาอาจมาทวงถามความคืบหน้าด้วย ซึ่งตนและสภาคณบดีฯ ไม่ประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้น จึงมีมติให้ติดตามสอบถามความคืบหน้าของโครงการทุนครูพันธุ์ใหม่ จากนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) "สำหรับปีนี้ทุนประเภทให้เงินและอัตราบรรจุนั้น อาจให้เพียงอัตราบรรจุไม่ต้องให้เงินก็ได้ เพราะเข้าใจดีว่ารัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำท่วม ในหลายจังหวัด แต่ยังขอให้คงจำนวนทุนทั้งสองประเภทไว้ เพื่อให้เป้าหมายการผลิตครูเป็นไปตามเดิม ส่วนเรื่องชื่อนั้น  หาก รมว.ศึกษาธิการ ต้องการปรับเปลี่ยนทางสภาคณบดีฯ ก็ไม่ติดใจเพียงแต่อยากให้ยึดวัตถุประสงค์เดิมที่ผลิตครูที่มีคุณภาพ ได้คนดี คนเก่งมาเป็นครู และหากต้องการได้ข้อมูลเพิ่มเติมทางสภาคณบดีฯ ก็ยินดีชี้แจงรายละเอียดเพราะต้องการให้โครงการนี้ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย เพื่อพัฒนานักเรียนและคุณภาพการศึกษาชาติต่อไป" รศ.ดร.สมบัติ กล่าว

 ที่มา: หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น