รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ 55

UploadImage

         วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัคร นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555
 

สาขาที่เปิดรับได้แก่ 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
3. สาขาวิชาพยาบาล
4. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
5. สาชาวิชาสังคมวิทยา
  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-942603
โทรสาร 053-942604
Email: cmuic@chiangmai.ac.th
Website: http://www.cmuic.cmu.ac.th/


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น