เผยสาระวันครู' 55 ตามรอยในหลวงทั่วประเทศ

UploadImage

เผยสาระวันครู' 55ตามรอยในหลวงทั่วประเทศจัดสารพันกิจกรรมรำลึกบูรพาจารย์

          รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.)ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานวันครูและจัดกิจกรรมระลึก ถึงพระคุณครูพ.ศ.2555 เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการดังกล่าวที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันครูโดยมีแก่นสาระการจัดงานคือ "ครูดีตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับผิดชอบและดำเนินการจัดกิจกรรมวันครูพ.ศ.2555 จำนวน 11 คณะ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการวันครูเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมความร่วมมือความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติและเพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครู

          รศ.ดร.สุขุมกล่าวว่า สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระคุณครู ได้แก่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน นิทรรศการครูดีเด่นประจำปี2555 และนิทรรศการผลการประกวดต่างๆ พร้อมการเขียนการ์ดคารวะครูจำนวน 1,500 ใบรวมทั้งคุรุสภาเปิดหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมบันทึกความ ดีออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเพิ่มจุดสืบค้น โรงเรียนทั่วประเทศภายในงาน

          นอกจากนี้ยังมีเวทีกิจกรรมการแสดงจากศิลปินที่ได้รับความนิยม วันละไม่น้อยกว่า 3 คนและยังมีกิจกรรมการโต้วาทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การสนทนากับครูดีเด่นประจำปี 2554 การสนทนากับครูที่มีชื่อเสียง การแสดงความสามารถของนักเรียนการจำหน่ายสินค้าและบริการจากโรงเรียนต่างๆโดย เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานที่บริเวณหอประชุมคุรุสภาและสนามหญ้าหน้า กระทรวงศึกษาธิการ

          ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับในส่วนภูมิภาคเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศจะเป็นแกนนำในการประสานไป ยังสถานศึกษาทุกแห่งให้ร่วมกับชุมชนเพื่อจัดงานวันครูพร้อมกันในวันที่ 16 ม.ค.2555ขอบคุณหนังสือพิมพ์ข่าวสด
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น