ขยายเวลารับตรง คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรฯ ปี 55

 UploadImage


        เนื่อง จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีประกาศเลื่อนการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 อันเนื่องมาจากสถานการณ์อุทกภัยนั้น คณะวนศาสตร์จึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการส่ง เสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ดังนี้


กำหนดการคัดเลือก(ใหม่)

ช่วงการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 6 มกราคม 2555
20 มกราคม 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนสถานที่และห้องสอบ
5 กุมภาพันธ์ 2555 วันสอบข้อเขียนตามสถานที่และห้องสอบที่กำหนด
17กุมภาพันธ์ 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะวนศาสตร์สถานที่และห้องสอบ
26 กุมภาพันธ์ 2555 วันรายงานตัวตามสถานที่ที่กำหนด
  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ปณ. 1054 เกษตรศาสตร์แขวงลาดยาว
เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร 10903
โทรศัพท์หมายเลข0-2942-8123, 0-2579-0520 ต่อ 106-108 (ในวันและเวลาราชการ)
website www.forest.ku.ac.th  

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น