เลื่อนอีกครั้ง รับตรง ประมง ม.เกษตร

เลื่อนอีกครั้งนะคะ สำหรับโครงการรับตรง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ หลังจากที่ได้มีการประกาศเลื่อนไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา  มาคราวนี้ เลื่อนเปิดรับสมัครไปเป็นวันที่ 31 มกราคม 2555 หลังจากที่น้องๆทราบคะแนน GAT PAT  กันแล้วค่ะ
 
 UploadImage
 
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัด เลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555
******************************************
เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เลื่อนการจัดสอบแบบทดสอบวัดความถนัดทั่วไป หรือGAT และแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT นั้น เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2555 เป็น ไปด้วยความเรียบร้อย คณะประมงจึงเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ใหม่ ดังนี้

เปิดรับสมัคร  31 มกราคม  - 10 กุมภาพันธ์  2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะ   17 กุมภาพันธ์  2555
วันสอบวิชาเฉพาะ25 กุมภาพันธ์  2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  5 มีนาคม 2555
วันสอบสัมภาษณ์  10 มีนาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  12 มีนาคม 2555
 

ติดต่อสอบถามได้ที่
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8200-45ต่อ 4076-4077, 0-2942-8364
และ 0-2942-8936

http://www.fish.ku.ac.th