เลื่อนวันจัดกิจกรรม Tour KMUTT (รอบที่ 2)

UploadImage
 
         เนื่องจากได้เกิดปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล โดยเฉพาะเขตพื้นที่ธนบุรีใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมโครงการTour KMUTT (รอบที่ 2) ที่จะจัดขึ้นนั้น ดังนั้นจึงขอแจ้งเลื่อนวันจัดกิจกรรมดังกล่าว จากเดิมคือ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็น วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 8.00 – 16.00 น.
 
วิธีการรับสมัคร
สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.tour.kmutt.ac.th/
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 17.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554


 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนคัดเลือกนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร. 02-4708348

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น