โึครงการ คิดดี ทำดี เด็กนิเทศ ม. หอการค้า

UploadImage

เด็กนิเทศ ม.หอการค้าไทย เปิดเฟซบุ๊ค-ทวิตเตอร์ระดมความเห็นจากเยาวชน
หาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย
 
คณะ กรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยนายธนวัฒน์ ประเสริฐวุฒิ ประธานคณะกรรมการนักศึกษาฯ นำทีมนักศึกษา ม.หอการค้าไทย สำรวจและระดมความคิดดีๆ จากเยาวชนไทยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ คิดดี ทำดี (Kiddee)” การเปิดรับความคิดดีๆ จากเยาวชนไทยทั่วประเทศผ่านทางสื่อออนไลน์ โดยเยาวชนสามารถร่วมส่งความคิดดีๆ ในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้ที่ เฟซบุ๊ค (Facebook) “คิดดี ทำดี” และผ่านทางทวิตเตอร์ (Twitter) ใช้แท็ก Kiddee นอก จากการระดมความคิดดีๆ ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้ว คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังได้ลงพื้นที่ระดมความคิดเห็นจากเด็กและเยาวชนไทย ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งรวมเยาวชน ได้แก่ ลานเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์, สยามสแควร์, สยามพารากอน, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และลานเซ็นทรัล ลาดพร้าว จากนั้นคณะกรรมการนักศึกษาฯ จะสรุปประมวลความคิดดีๆ เหล่านี้นำเสนอต่อสาธารณะชน และจะนำความคิดดีๆ ที่ได้จากการสำรวจไปปฏิบัติ “การทำดี” เพื่อสังคมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น