รับตรง ม.ขอนแก่น ปี 55 เปลี่ยนแปลงกำหนดการอีกแล้ว!

UploadImage

         น้องๆ คนไหนที่สมัครรับตรงมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันนี้ศูนย์ฯนำปฏิทินกำหนดการรับตรง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2555 เปลี่ยนแปลงครั้งที่สองมาฝาก กำหนดการที่เปลี่ยนแปลงได้แก่

UploadImage

1. เลือกอันดับสาขาวิชาทางเว็บไซต์ http://reg2.kku.ac.thและชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ จากประกาศเลื่อนครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2554- 5 มกราคม 2555 เปลี่ยนเป็น ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม- 7 กุมภาพันธ์ 2555

2. วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าสมัครเลือกคณะ/สาขาวิชา ผ่านธนาคารหรือไปรษณีย์ไทย จากประกาศเลื่อนครั้งที่1 วันที่ 7 มกราคม 2555 เปลี่ยนเป็น วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายจากประกาศเลื่อนครั้งที่1 วันที่ 19 มกราคม 2555 เปลี่ยนเป็น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

4. สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายจากประกาศเลื่อนครั้งที่1 วันที่ 23-24 มกราคม 2555 เปลี่ยนเป็น วันที่ 23-24กุมภาพันธ์ 2555

5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเข้าศึกษาจากประกาศเลื่อนครั้งที่1 วันที่ 31มกราคม 2555 เปลี่ยนเป็น วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

นอกจาก 5 ข้อนี้แล้ว กำหนดอื่นๆ ยังคงเหมือนเดิม ตามประกาศปฏิทินการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ค่ะ

 

มีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกฯติดต่อ
สำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ) อาคารศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043-202660, 043-202661 , 043-202428 , 043-203200
หรือโทร .043- 202222-9 ต่อ 42187
เว็บไซต์หลักการรับสมัคร http://reg2.kku.ac.th/eregistration/index.asp 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น