เปิดรับสมัคร O-NET ระดับเทียบเท่า ม.6

สำ หนับน้องๆที่เรียนในหลักสูตร สายอาชีพ (ปวช.)  กศน. หรือวิทยาลัยนาฏศิลป์  ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ต้องสอบ O-NET ด้วยนะคะ  และขณะนี้ สทศ.ได้เปิดรับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 นี้  แต่สำหรับน้องๆที่เรียนในโรงเรียนสายสามัญ (ม.6)  ไม่ต้องสมัครนะคะ เพราะทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการให้ นักเรียน ชั้น ม.6 ทุกคนตั้งอสอบค่ะ 


UploadImage
 
การสมัครสอบ O –NET  ระดับเทียบเท่า ม.6
สำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โรงเรียนสังกัด กศน. โรงเรียนพณิชยการ และวิทยาลัยนาฏศิลป์


เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1- 15  พฤศจิกายน 2554
 สมัครได้ที่  http://www.niets.or.th/ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น