โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปี 55

UploadImage

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พิจารณาให้สิทธิพิเศษในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปวช./ม.6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกคณะ/วิทยาลัย
 


สมัครออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2554

สมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 21-28 พฤศจิกายน 2554


หมายเหตุ
*สมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.rmutr.ac.th
*สมัครด้วยตนเอง ณ พื้นที่ที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อ
*ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกผ่านทางระบบโทรศัพท์ (1900 call center)ของ มทร.รัตนโกสินทร์ กดหมายเลข 1900-888-541 นาทีละ 6 บาททั่วประเทศ
*เว็บไซต์ http://reg.rmutr.ac.th , http://grade.rmutr.ac.th , http://www.rmutr.ac.th หรือที่มหาวิทยาลัย


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น