เลื่อนสอบพรีวีเน็ตอาชีวะ เหตุน้ำท่วม

เลื่อนสอบพรีวีเน็ตอาชีวะ เหตุน้ำท่วม


         ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขา ธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้ประกาศให้สถานศึกษาสังกัด ศธ. ใน 12 จังหวัดที่ได้ รับผลกระทบจากน้ำท่วมเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2554 เป็นวันที่ 15 พ.ย. 54 พบว่าวันดังกล่าวใกล้เคียงกับวันสอบเสมือนจริงของการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติด้านอาชีวศึกษาหรือ พรีวีเน็ต ซึ่งเดิมกำหนดให้มีการสอบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันที่ 16 พ.ย.54 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในวันที่ 23 พ.ย. 54 จึงคิดว่าผู้ที่จะเข้าสอบ ผู้คุมสอบรวมถึงสถานที่สอบคงยังไม่พร้อมที่จะจัดสอบในช่วงเวลาดังกล่าวสำนัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงมีมติให้เลื่อนการสอบพรีวีเน็ตออกไปก่อนโดยคาดว่าน่าจะจัดสอบได้ในช่วง เดือน ธ.ค.


          "ผมมอบให้นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการ กอศ.ประสานไปยังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)เพื่อขอเลื่อนวันจัดทดสอบ วีเน็ต ระดับ ปวช. ซึ่งจะจัดในวันที่ 22 ม.ค. 55 และระดับปวส. วันที่ 29 ม.ค. 55 ออกไปอีกระยะหนึ่งก่อน เพื่อให้การสอบพรีวีเน็ตเกิดประโยชน์เพราะการสอบพรีวีเน็ตจะช่วยให้ทราบว่า เด็กอาชีวะมีจุดอ่อนเรื่องใดเพื่อจะได้พัฒนาและเติมความรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้เต็มที่ก่อนที่จะมีการสอบจริงไม่ใช่ว่าสอบพรีวีเน็ตเสร็จ อีกไม่กี่วันก็จะต้องเข้าสอบวีเน็ตเลย" ดร.ชัยพฤกษ์กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น