ศธ.เลื่อนสอบ O-Net ป. 6 - ม.3 2 สัปดาห์

UploadImage
 
ศธ.เห็นชอบเลื่อนสอบ O-Net ป. 6 และ ม.3 ออกไป 2 สัปดาห์ ขณะที่ ม.6 ยันกำหนดสอบเดิมวันที่ 18-19 ก.พ. 55ขณะที่ ผอ.สทศ.เตรียมชงบอร์ด สทศ.เห็นชอบเลื่อนสอบ O-Net ชี้หากเลื่อนสอบสพฐ.ควรเลื่อนกำหนดรับนร.ม.1 และ ม.4 ออกไปด้วย

      
       นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าตามที่ได้หารือร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)ได้ให้มีเลื่อนสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ใน 2 ช่วงชั้นออกไป 2 สัปดาห์ ได้แก่ ปลายช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 เลื่อนไปสอบวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 จากเดิมกำหนดสอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 และปลายช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลื่อนไปสอบวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2555 จากเดิมกำหนดสอบวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2555 โดยจะประกาศผลพร้อมกันในวันที่ 31 มีนาคม 2555 อย่างไรก็ตาม ในปลายช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังคงจัดสอบตามกำหนดเดิม คือ วันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศผลในวันที่ 10 เมษายน 2555

       ทั้งนี้สำหรับการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 /2554 นั้น ใน 4 จังหวัดได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และ4อำเภอในจ.นครปฐม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ให้เลื่อนเปิดวันที่ 6 ธันวาคม 2554 นั้น ยังยืนยันตามกำหนดเดิมและขณะนี้จากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำคาดว่าจะดีขึ้น  สำหรับพื้นที่ที่ศธ.ไม่ได้ประกาศเลื่อนเปิดเทอมและให้อำนาจผู้อำนวยการสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เป็นผู้พิจารณานั้น ตนได้กำชับผ่านไปยัง สพฐ.ให้กำชับผอ.สพท.ด้วยว่าหากจะประกาศเปิดเทอมโรงเรียนในพื้นที่ขอให้คำนึง ถึงความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียนด้วย

      
       รศ.ดร.สัมพันธ์พันธุ์พฤกษ์ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ.จะนำมติดังกล่าวให้คณะกรรมการบริการ สทศ. พิจารณาเห็นชอบในวัน 23 พฤศจิกายนนี้โดยหากมีการเลื่อนการสอน O-Net ป.6 และ ม.3 ออกไป 2 สัปดาห์ นั้นทางสพฐ.ก็จะต้องขยับเวลาการรับนักเรียนชั้นม.1, ม.4 ออกไปเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำคะแนนไปใช้ในการเข้าเรียนต่อได้ทันโดยสาเหตุที่ตัดสินใจเลื่อนการสอบโอเน็ตระดับ ป.6 และ ม.3 ออกไปเพราะ เห็นว่าระดับชั้นดังกล่าว ยังมีเนื้อหาคงเหลือต้องเรียนในภาคเรียนที่ 2 อีกจำนวนมากและเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาทบทวนก่อนเข้าสอบที่ประชุมจึงเห็น ว่าควรเลื่อนการสอบออกไปก่อนส่วนม.6 เนื่องจากมีการสอบอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์อยู่แล้วและคิดว่าโรงเรียน จะจัดการเรียนการสอนได้ครบตามหลักสูตร จึงไม่น่าจะมีปัญหาที่ประชุมจึงเห็นควรให้คงตามเวลาเดิมไว้

      
       อย่างไรก็ตามเนื่องจากเห็นสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายสทศ.จึงได้ ขยายเวลาการรับสมัครสอบและชำระเงินวิชาสามัญ 7 วิชา ออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. เวลา 9.00 น.จนถึง 22 พฤศจิกายน เวลา 23.59 น. และชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. จนถึง 23 พฤศจิกายน เวลา 20.00 น.โดยนักเรียนสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์และเคาน์เตอร์เซอร์วิส

      
       นายชินภัทรภูมิรัตนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)กล่าวว่า การขยับตารางสอบโอเน็ตของ นักเรียนชั้นป. 6 และ ม.3 ออกไปนั้นสพฐ.พิจารณาเพื่อให้นักเรียนได้รับผลกระทบต่อการเรียนการสอนน้อย ที่สุดซึ่งแน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2555 ที่ต้องเลื่อนออกไปเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ในการเข้าเรียน ต่อตามนโยบายที่สพฐ.ประกาศไว้เพื่อให้โรงเรียนนำคะแนนการทดสอบไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น

      
       ทั้งนี้ในส่วนของวันและเวลาการสอบโอเน็ตนั้นต้องรอการยืนยันจาก สทศ.อีกครั้งว้าจะสามารถประกาศผลได้ทัน 31 มีนาคมหรือไม่สพฐ.จึงจะสามารถประกาศปฏิทินการรับนักเรียนปีการศึกษา 2555 ขณะเดียวกันสพฐ.ได้ขอให้โรงเรียนไปจัดตารางสอนชดเชยให้สอดคล้องกับบริบทของ แต่ละแห่งโดย สพฐ.จะไม่เข้าไปชี้นำเพียงแต่จะให้ข้อเสนอแนะควรจะสอนชดเชยหลังเลิกเรียน หรือช่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์
ขอบคุณหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น