รับตรงจุฬาฯ (แบบปกติ) เปลี่ยนแปลงกำหนดการ

UploadImage

จากการประกาศเลื่อนสอบ GAT PAT  เป็นวันที่ 24-27 ธันวาคม 2554 และมีการประกาศผลคะแนนในวันที่ 31 มกราคม 2555 นั้น ได้ส่งผลกระทบกับกำหนดการต่างๆในการรับสมัครนักศึกษา โครงการรับตรง (แบบปกติ) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ประการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครใหม่ เปิดรับสมัครวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

  UploadImage

และจากการเลื่อนการสอบทักษะ ในการสอบคัดเลือกโครงการรับตรง (แบบพิเศษ )ต่างๆของทางมหาวิทยาลัย   จุฬาฯ จึงได้ประการกำหนดการ สำหรับโครงการรับตรง (แบบพิเศษ) ออกมาใหม่ดังนี้ค่ะ
 

UploadImage


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Call Center: 0-2218-3717 โทรสาร: 0-2218-3700 E-mail:cuatc@chula.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น