เลื่อนการจัดกิจกรรมค่าย Chemical Engineering Camp # 2


UploadImage
 
                    เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้จึงมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนการจัด กิจกรรมค่าย Chemical Engineering Camp # 2 ซึ่ง กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านโดยกำหนดการใหม่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนึ่งครับโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์สำหรับผู้ที่ได้ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วถ้ามีข้อสงสัยหรือติด ขัดประการใดติดต่อได้ที่
http://www.facebook.com/checamp.kmutnbทั้งนี้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่านและครอบครัวปลอดภัย

เนื่องจากมีประกาศเลื่อนกิจกรรมค่าย Ch.E Camp#2 ไปอย่างไม่มีกำหนดดังนั้นจึงขอเลื่อนกำหนดการต่างๆทั้งหมดดังนี้

- ขยายเวลารับสมัครจากเดิมวันที่ 12 พย 54 เป็นวันที่ 26 พย 54 ยึดตราไปรษณีย์เป็นหลักนะครับ

- ประกาศผลการคัดเลื่อกจากดิมวันที่ 19 พย 54 เป็นวันที่ 3 ธค 54 ทางhttp://www.facebook.com/checamp.kmutnbเวลาประมาณ 18.00 น

เวลาจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
http://www.che.kmutnb.ac.th 
http://www.facebook.com/checamp.kmutnb
พี่เล็ก 087-6349757 
พี่เต็มเปี่ยม 086-7866689 
พี่ขนุน 087-9907043 
โทรศัพท์ 0-2913-2500 ext.8230

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น