เลื่อนสอบสัมภาษณ์ รับเพิ่มพิเศษ วิศวะ ม.ศิลปากร

UploadImage

ประกาศ จาก ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เลื่อนสอบสัมภาษณ์ ใน  โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโน ออกไปก่อนนะคะ สอบวันไหนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เพราะฉะนั้น วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2554 ไม่มีสอบสัมภาษณ์ นะคะ
 

UploadImageสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.eng.su.ac.th/
Facebook : http://www.facebook.com/entechsu?sk=info

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น