รับตรง วิทยาลัยพาณิชนาวี ม.เกษตรฯ ศรีราชา 3 โครงการ

UploadImage

          มาอัพเดทข่าวรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันนะคะ วันนี้เป็นข่าวเปิดรับนิสิตใหม่วิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีด้วยกัน 3 โครงการได้แก่
1. โครงการลูกหลานชาวเรือ
2. โครงการ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
3. โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้ง 3 โครงการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 – 5 มกราคม 2555 รายละเอียดดังนี้


1. โครงการลูกหลานชาวเรือ

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
แขนงวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ จำนวน 5 คน
แขนงวิชาเครื่องกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ) จำนวน 10 คน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการลูกหลานชาวเรือ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับม.ปลาย สายวิทย์-คณิต หรือในระดับปวช. ในสาขาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเลคทรอนิกส์ ช่างกล และต่อเรือ หรือเทียบเท่า
2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีผลการสอบ GAT  ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2  ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. เป็นบุตรหลานของบุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านกิจการพาณิชย์นาวี ด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล งานในอู่ต่อเรือ โรงงานซ่อมหรือสร้างเรือ และการประมงในทะเล

การสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง
วิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2023

 
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 038-352606-9 หรือ http://www.imc.src.ku.ac.th

 
2. โครงการ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ด พังงา ระนอง)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
แขนงวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ จำนวน 10 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับม.ปลาย สายวิทย์-คณิต หรือในระดับปวช. ในสาขาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเลคทรอนิกส์ ช่างกล และต่อเรือ หรือเทียบเท่า
2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีผลการสอบ GAT  ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ด พังงา ระนอง)

การสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง
วิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 038-352606-9 หรือ http://www.imc.src.ku.ac.th

 
3. โครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
แขนงวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ จำนวน 3 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครโครงการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับม.ปลาย สายวิทย์-คณิต หรือในระดับปวช. ในสาขาช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเลคทรอนิกส์ ช่างกล และต่อเรือ หรือเทียบเท่า
2.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีผลการสอบ GAT  ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

การสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง
วิทยาลัยพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 
ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 038-352606-9 หรือ http://www.imc.src.ku.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น