BMIR รัฐศาสตร์ มธ. ขยายเวลารับสมัคร

UploadImage
เนื่องจากเดิม ครงการควบ ตรี-โท สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 15 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2554 นั้น  จาdสถานการณ์ น้ำท่วม ทำให้โครงการขยายวันรับสมัครเป็นวันที่ 15 กันยายน - 30 ธันวาคม 2554

 

การเปิดรับสมัครและการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2554 (กำหนดการใหม่)
ดาวน์โหลดใบสมัครตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2554 – 30 ธันวาคม 2554
www.polsci.tu.ac.th/bmir
1. รับสมัคร กรณีมาสมัครด้วยตนเอง 15 (พฤ)กันยายน 2554- 30(ศ) ธันวาคม 2554
2. รับสมัคร กรณีสมัครทางไปรษณีย์ 15 (พฤ)กันยายน 2554- 20 (อ) ธันวาคม 2554
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 12 (พฤ) มกราคม 2555
4.สอบข้อเขียน 22 (อา)มกราคม 2555
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 (จ.)กุมภาพันธ์ 2555
6.สอบสัมภาษณ์  26 (อา)กุมภาพันธ์ 2555
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 (พฤ)มีนาคม 2555
8. ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา 2(ศ.) -5(จ.)  มีนาคม  2555
9. ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษา 26 (จ ) มีนาคม 2555
10. เปิดภาคเรียน สิงหาคม 2555


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการควบตรี-โท ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR)
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
โทร.  02 613 2304 โทรสาร  02 226 5652     
http://www.polsci.tu.ac.th/bmir/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น