ประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน

196.png 

ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3

ด้วยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดการจัดประกวดดนตรีไทยในระดับประถมและมัธยมศึกษาชิง ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (ระดับประถมศึกษา) และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2554

จึงขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนโรงเรียน ในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัดที่สนใจร่วมสมัครประกวดดนตรีไทย ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทวง โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภายในวันที่ 6 มกราคม 2555  และดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการได้จากเอกสารประกอบข่าวนะคะ
                                                                                                                       

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สาขาวิชาดนตรีไทย สายวิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ /โทรสาร 043-202396หรือติดต่อ อาจารย์จตุพร  สีม่วง 089-4447009,
อาจารย์จรัญ  กาญจนประดิษฐ์ 089– 6908949, อาจารย์ธรณัส หินอ่อน 086– 3028480 หรือ http://fa.kku.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น