ลาดกระบัง ขยายเวลาเปิดภาคเรียน

UploadImage

         เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ ยังไม่คลี่คลาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงขยายเวลาเปิดภาคเรียนดังนี้

1. เลื่อนการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2554 เป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554

2. ระยะเวลาลงทะเบียนล่าช้าและชำระเงินล่าช้า ถึงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 (สถาบันยกเว้นค่าปรับในภาคการศึกษา 2/2554)

3. ระยะเวลา เพิ่ม เปลี่ยน รายวิชา จ. 5 ธันวาคม – ศ. 23 ธันวาคม 2554

4. การสอบกลางภาค ไม่มีการจัดสอบเป็นทางการโดยให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย/ผู้สอนพิจารณาการสอบตามความเหมาะสม

5. วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา 2 มีนาคม 2555

6. วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 26 มีนาคม 2555

7. ระยะเวลาการสอบปลายภาค 27 มีนาคม - จ. 9 เมษายน 55
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น