โควตา คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง

 UploadImage

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิด รับสมัครนักศึกษาในระบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 1 กุมภาพันธ์ 2555  โดยเปิดรับในระบบโควตา 4 ประเภทค่ะ
 
โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์   ( สวทช.  สสวท.  สอวน.)
 
โควตานักเรียนดี  ( มี GPAX  5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 )
 
โควตาบุตรบุคคลากรในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
โควตานักเรียนพิการ ( พิจารณาตามความเหมาะสมในการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา)
 

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 1 กุมภาพันธ์ 2555  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  21 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์ 25 -26 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  2 มีนาคม 2555

 
ติดต่อสอบถาม
งานรับเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์ ปริญญาตรี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร. 0 2329 8000-8099ต่อ  3201 - 3205  ,0 2329 8203     

http://www.reg.kmitl.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น