โครงการเปิดเลนส์เปิดใจมองอุทกภัย 2554

UploadImage

ใครที่ถ่ายรูปที่มีบรรยากาศของการเอื้ออาทร และภาพการส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย ให้คนอื่นได้ชื่นชมผลงานร่วมกับคุณในโครงการเปิดเลนส์เปิดใจมองอุทกภัย 2554 เพราะภาพที่เล่าเรื่องเพียงหนึ่งภาพอาจสร้างบรรยากาศที่ดีให้กันและกันใน สภาวะที่ทุกคนต่างต้องช่วยเหลืออย่างเอื้ออาทรต่อกัน บอกต่อเรื่องราวด้วยภาพแห่งความประทับใจกับเรา เพราะเราคือคนไทยด้วยกัน

ประกวดรางวัลผลงานภาพถ่าย
โครงการประกวดรางวัลผลงานภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย ปี 2554

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศที่ดี ร่วมให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาอุทกภัย และเปิดมุมมองในด้านต่างๆผ่านภาพถ่าย
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความสนใจและมีความสามารถในการถ่ายภาพ ได้ใช้ความสามารถในการร่วมนำเสนอ เพื่อสร้างบรรยากาศดีๆในสังคม

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2554

รายละเอียด
เปิดรับสมัครภาพผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2554
ภาพถ่ายจะต้องถูกตรวจสอบโดยทีมงานทำดีมีความสุขก่อนนำเสนอผ่านเว็บ
ภาพถ่ายที่ถูกนำเสนอผ่านเว็บ สามารถร่วมโหวตได้ทันที จนถึงวันที่ ธันวาคม 2554

กฎข้อบังคับ
ผู้ประกวดต้องส่งเฉพาะภาพถ่ายที่เกิดจากฝีมือผู้ประกวดเท่านั้น หากฝ่าฝืน โดยทำการแอบอ้างเอาผลงานผู้อื่นเข้าประกวด จะมีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
บุคคลที่จะทำการโหวตต้องทำการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ทำดีมีความสุขก่อน และสามารถโหวตได้ 1 ครั้ง / 1 ผลงาน / 1 ชั่วโมงเท่านั้น

รางวัล
รางวัลนับจากผลโหวตผ่านหน้าเว็บ
รางวัลชนะเลิศ: ผลโหวตอันดับหนึ่ง ได้รางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย: ผลโหวตอันดับสอง ได้รางวัล 5,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการเปิดเลนส์เปิดใจมองอุทกภัย 2554
http://www.tam-d-me-kwam-sook.tv/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น