รับตรงคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรฯ ศรีราชา

UploadImage

ประกาศคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
 
เรื่อง  การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา คณะทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ประจำปีการศึกษา 2555

ด้วยทางคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เห็นสมควรให้มีการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555 ใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ภายใต้โครงการย่อย 2 โครงการ ได้แก่

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2555
(นักเรียนในโรงเรียนต่างๆในเขตภาคตะวันออกจานวน8 จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดปราจีนบุรีสระแก้วนครนายก)

โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555


คุณสมบัติ:  เป็นนักเรียน สายวิทย์-คณิต GPAX 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00  มีคะแนน GAT  PAT 1 และ PAT 2

กำหนดการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์   วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 หรือ โทรศัพท์ 0-3835-4580-4, 2763, 2764
http://www.renvi.src.ku.ac.th/admission

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น