ขยายการรับสมัครและเลื่อนสอบทุนรัตนมงคล ม.หอการค้าไทย

UploadImage

ม.หอการค้าไทยขยายการรับสมัครและเลื่อนการสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคล
 
         ตามที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเยาวชนของชาตินัก เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพที่มีผลการเรียนแต้ม เฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ให้ได้รับทุนการศึกษาทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย"ทุนรัตนมงคล"นามทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจํานวน 265 ทุนต่อปี แต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงได้ขยายเวลาการเปิดรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลไปจนถึงวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 และเลื่อนวันสอบคัดเลือกทุนรัตนมงคลเป็นวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม2554 โดย จะสอบข้อเขียนในภาคเช้าและสอบสัมภาษณ์ในภาคบ่าย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมการรับนักศึกษา โทร.02-697-6761-8 www.utcc.ac.th
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น