รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลาดกระบังฯ 55

UploadImage

         ด้วยคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษา ประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือกดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับ
1. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 25 คน
2. เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม จำนวนรับ 25 คน
3. วิศวกรรมแปรรูปอาหาร จำนวนรับ 25 คน
ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 3 สาขาวิชา โดยเรียงลำดับตามความต้องการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 สาย วิทย์- คณิต
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคาร
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 – 23 มกราคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ 
วันที่ 30 มกราคม 2555

สอบข้อเขียน
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานรับเข้าศึกษา ยืนยันสิทธิ์ ปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร. 0 2329 8000-8099ต่อ  3201 - 3205  ,0 2329 8203    
http://www.reg.kmitl.ac.th

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น