รับตรง จุฬาฯ อินเตอร์

UploadImage

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศกำหนดการใหม่ รับนักเรียนเข้าศึกษาในสูตรนานาชาติ / ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ดังนี้
 
• รับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ -9 มีนาคม 55

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 26 มีนาคม 55

• สอบสัมภาษณ์ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 55

• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 10 เมษายน 55

• รายงานตัวเข้าศึกษา 18-19 เมษายน 55


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Operator)
โทรศัพท์  02-215-3555   , 02-611-7500    
งานสารนิเทศ   ชั้น 1 อาคารจามจุรี 2
โทรศัพท์ 02-218-3364-5
โทรสาร  02-218-3369  , 02-215-4804      
อีเมล์ pr@chula.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น