รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรฯ ศรีราชา

UploadImage

         โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ด้วยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้ค่ะ

สาขาวิชา และจำนวนที่เปิดรับ
หลักสูตรวิศวกรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ) จำนวนรับ 60 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.6 หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นม.ปลาย สายวิทย์-คณิต
2. ต้องมีผลสอบ
    GAT- ความถนัดทั่วไป
    PAT1-ความถนัดทางคณิตศาสตร์
    PAT3- ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์การพิจารณา
GAT- ความถนัดทั่วไป ร้อยละ 25
PAT1-ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 25
PAT3- ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ร้อยละ 50

วิธีการสมัคร
กรอกใบสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ของโครงการรับตรง http://www.eng.src.ku.ac.th  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 – 6 มกราคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
วันที่ 11 มกราคม 2555

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 18 มกราคม 2555


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โครงการภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3835-4852, 0-3835-4580-4 ต่อ 2826-7
โทรสาร 0-3835-4852
http://eng.src.ku.ac.th/admission_mme/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น