รับตรง โควตา ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 55

UploadImage

         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ทั้งสอบตรง และโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 รายละเอียดดังนี้ค่ะ

ระบบรับตรง

ใบสมัครพร้อมระเบียบการสอบคัดเลือก
1. ขอรับด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2554 (ในวันและเวลาราชการ)
2. โหลดใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2554 ทาง http://www.kmitl.ac.th/chumphon

การสมัครสอบ
1. สมัครด้วยตนเอง ที่งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2554 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
2. สมัครสอบทางไปรษณีย์
ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2554
3. สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2554ทาง http://www.kmitl.ac.th/chumphon

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
วันที่ 1 ธันวาคม 2554ที่

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
วันที่ 13 ธันวาคม 2554ที่ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร โทร. 077-506434 หรือทาง http://www.kmitl.ac.th/chumphon


ระบบโควตา

ระยะเวลาการสมัครและวิธีการสมัคร
1. สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 พฤศจิกายน 2554
2. วิธีการสมัคร ให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อส่งใบสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ (โควตา) ไปที่
งานทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพร เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร 86160

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
วันที่ 13 ธันวาคม 2554 ที่ ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร โทร. 077-506434 หรือทาง http://www.kmitl.ac.th/chumphon
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพร เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร 86160
โทร. 077-506434
http://www.kmitl.ac.th/chumphon

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น