สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขยายเวลาเปิดภาคเรียน


UploadImage


ประกาศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขยายเวลาเปิดภาคเรียน
 
         จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จึงกำหนดการเปิดการเรียนการสอนสำหรับภาคการศึกษาที่ 1/2554ช่วงที่ 2 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นวันจันทร์ที่ 19ธันวาคม 2554


ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.pim.ac.th และwww.facebook.com/pimfanpage


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น