รับตรง โควตาจว.ระยอง พระนครเหนือ

UploadImage

โอกาสสำหรับน้อง นักเรียน ชั้น ม. 6 และน้องๆ ปวช. จังหวัดระยอง เท่านั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2555  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2554

คุณสมบัติและคณะสาขาที่เปิดรับ

สำหรับน้องๆสายอาชีพ วุฒิ ปวช. จะต้องมี GPAX  5ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.5 และเปิดรับ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมี ,เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ , เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับน้องๆวุฒิ ม.6 จะ ต้องเป็นนักเรียนสายวิทย์-คณิต  มี GPAX 5ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.5 เปิดรับในสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ , เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


กำหนดการ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15 ธันวาคม 2554
สอบสัมภาษณ์  17 ธันวาคม 2554
ประกาศผลการคักเลือก 28 ธันวาคม 2554


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทร.02-9132500 ต่อ 1626 ,1627

http://www.admission.kmutnb.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น