ตัวอย่างข้อสอบ GAT PAT ครั้งที่ 1 ปี 2555 มาแล้ว!!!

 UploadImage

         ขณะนี้ สทศ. ได้นำตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 /2555 มาให้น้องๆ ได้ดูและเตรียมความพร้อมก่อนสอบแล้วนะคะโดยปีนี้ ข้อสอบวิชา PAT1 เป็นแบบเติมคำตอบ ถึง 175 คะแนน  และข้อสอบวิชา PAT2 มีข้อสอบ  105 ข้อ   3 ชั่วโมง  เอาล่ะไปดูกันเลย


รูปแบบและจำนวนข้อสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนธันวาคม)