รับตรง ม.พระจอมเกล้า่ธนบุรี เปลี่ยนกำหนดการอีกแล้ว!!!

UploadImage


         เลื่อนอีกครา สำหรับน้องๆ ที่สมัครสอบตรงของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ปี 2555 ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครใหม่ 3 โครงการดังนี้ค่ะ

1. กำหนดการของโครงการรับตรง โดยใช้ GAT/PAT
การสมัคร กรอกใบสมัครผ่านทาง www.kmutt.ac.th/admission ได้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 31 มกราคม 2555
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2555

UploadImage
UploadImage 


2. กำหนดการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบดังนี้ค่ะ
การสมัคร กรอกใบสมัครผ่านทาง www.kmutt.ac.th/admission ได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 5 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 มกราคม 2555


3. กำหนดการของโควตาทายาทธุรกิจการพิมพ์ดังนี้ค่ะ
การสมัคร กรอกใบสมัครผ่านทาง www.kmutt.ac.th/admission ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 5 มีนาคม 2555

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น