เปลี่ยนกำหนดการ โควตา ,โครงการพิเศษ มน.


UploadImage

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือก ในโครงการ โควตา และโครงการพิเศษต่างๆกันอีกครั้ง (ครั้งที่ 2 ) โดยประกาศเมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ค่ะ ซึ่งทั้งโควตา และโครงการพิเศษของ ม.น. ใช้คะแนน GAT  PAT เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา  เมื่อมีการเลื่อนการประกาศผล คะแนน GAT PAT  เป็นวันที่ 31 มกราคม 2555 กำหนดการต่างๆจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งค่ะ

กำหนดการคัดเลือก ใหม่  ระบบรับตรง (โควตา มน.)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์   21 กุมภาพันธ์ 2555
ตรวจร่างกาย  23-25  กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์  26 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  1 มีนาคม 2555


กำหนดการคัดเลือก ใหม่  โครงการพิเศษต่างๆ มน.
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์   6  กุมภาพันธ์ 2555
ตรวจร่างกาย  10  กุมภาพันธ์ 2555
สอบสัมภาษณ์  11 กุมภาพันธ์ 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  13  กุมภาพันธ์  2555
 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทร : 0-5596-8310,11,14,15  
http://www.admission.nu.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น